Bu Hesaplamalar Ne Olacak

Tek başlarına kendi kredi kartı markalarıyla pazar paylarını artırmanın zorluğunu gören bankalar piyasanın önde giden Bonus, Word, Maksimum Axess gibi kartlarıyla ortak kart çıkarma yoluna gitmişlerdir. Bu bankalar içerisinde şube hesaplamak.net ağı geniş, sermayesi yüksek bankalar dahi kendi markaları yerine piyasanın önde giden kredi kartı bankaları ile anlaşma yolunu tercih etmişlerdir. Bunun temel sebebi piyasanın öncü bankalarının faiz dışı rekabette bir hayli üstün olmalarıdır. Bu bankalar müşterilerine daha fazla faiz dışı fayda sağlamakta, daha uzun taksitlendirme avantajları sunmakta, en önemlisi daha fazla ve avantajlı üye işyeri anlaşması yapabilmektedirler. Bu öncü bankalar zaten kredi kartları piyasasında hesaplamak.net önemli paylara sahip olduklarından tüm anlaşmalarında, altyapı yatımlarında ve sağlamış oldukları fayda ve hizmetlerde ölçek ekonomisinden yararlanabilmektedir. Bu sebeple piyasanın küçük oyuncuları piyasanın büyük oyuncuları ile işbirliği yapmak zorunda kalmışlardır. hesaplamak.net Bu işbirliklerinin 2006 yılında 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun kabulünden sonra gerçekleşmesi ise tamamen tesadüf olamaz. Bu kanunla gelirleri azalan ve büyüme olanakları daralan piyasada küçük paya sahip olan bankaların kendi kartlarını kredi kartı gecikme faizi hesaplama çıkarmak yerine; büyük bankalarla işbirliğine girerek ölçek ekonomisinden yararlanmaya çalıştıkları söylenebilir.

Bu dönemde bir diğer düzenleme de takas komisyonlarına gelmiştir. Takas komisyonlarına gelen bu düzenlemelerin de kredi kartı piyasasındaki kredi kartı gecikme faizi hesaplama küçük oyuncuların aleyhine çalıştığı söylenebilir. Rekabet Kurulu’nun akaryakıt bayilerinin şikâyeti üzerine BKM’yi gözetim altına aldığını daha önce söylemiştik. Rekabet Kurulu BKM’den alınan takas komisyonlarını meşrulaştıran bir formül belirlemesini istemiştir. Takas komisyonları ve üye işyerlerine uygulanan komisyonlar kredi kartı kullanıcılarının kredi kartı gecikme faizi hesaplama son ödeme tarihine kadar parayı kullandıkları fakat üye işyerlerinin paranın ertesi gün hesaplarına yatmasını isteyebilecekleri temelinde alınmaktadır. Bu sebeple BKM’nin uygulayacağı takas

komisyonları için paranın bir aylık alternatif maliyeti hesaba katan bir formül üzerinde uzlaşılmıştır.   Faizlerin hızla düşmesiyle takas komisyonları da kredi kartı gecikme faizi hesaplama bu hızlı düşüşe paralel olarak hızla azalmıştır. Üye işyerlerinin ödemiş oldukları komisyonlar değişmekte birlikte üye işyeri komisyonları da son senelerde düşüş eğilimine girmiştir. Takas komisyonları her bankaya eşit oranda uygulandığından bu düşüşten tüm mtv hesaplama bankalar aynı derecede etkilenmiştir sonucu çıkartmak yanlış olacaktır. Hangi bankanın ne kadar komisyon geliri olduğu bu bankanın kaç tane POS makinesi olduğu ile doğrudan alakalıdır. Bankalar kendi kredi kartları için BKM’ye herhangi bir ödeme yapmadan, diğer kartlar için ise kredi kartı çıkaran bankaya BKM aracılığıyla takas komisyonu ödeyerek üye işyerinden komisyon geliri kazanmaktadırlar. Bu açıdan POS makinesi fazla ve yaygın kullanılan bankaların komisyon gelirleri mtv hesaplama de fazladır. POS makinesi çok olmayan küçük bankaların işlemleri diğer bankaların POS makinesinden geçtiği için sadece kredi kartını çıkardıkları için takas komisyonu ile yetinmek durumundadırlar. Takas komisyonlarının hızla düşmesiyle de fazla POS makinesi olmayan (üye işyeri anlaşması olmayan) küçük bankalar gelir kaybına uğramışladır. POS makinesimtv hesaplama çok olan büyük bankalar kendi kartlarıyla yapılan işlemlerin büyük bir kısmını kendi POS makineleri üzerinden gerçekleştirdikleri için takas komisyonu oranlarının düşmesinden nispeten daha az etkilenmişlerdir.