GABRIELA’nın Seçimlerde Sosyal Medya Kullanım Araştırması

2007 yılında Filipinler’de yapılan seçimlerde sosyal medyayı da kampanyasına dahil ederek 2 koltuk elde eden Gabriela Women’s Party’nin (GWN) kampanya sürecini inceleyen bir araştırmada amaç, şu sorulara cevap bulmak:

1. Yerel ve denizaşırı seçmenlere ulaşmak için GABRIELA’nin kullandığı kampanya stratejileri nelerdir?

2. Partinin seçim kampanyasının etkili olmasında internet ve sosyal paylaşım siteleri ne kadar belirleyicidir?

3. Partinin web sitesinde yer alan bağlantıların kullanımının, adaylar/partiler ve internet kullanıcıları arasındaki etkileşiminin boyutu nedir?

4. Genç seçmenlere ulaşmada SMS ve mobil teknolojiyi kullanmanın etkisi nedir?

5. GWP’nin seçim kampanyasında sosyal paylaşım sitelerinin etkisi nedir?

Devam etmeden önce Gabriela hakkında birkaç bilgi vermekte fayda var.

GABRIELA, Nisan 1984’te kurulmuş ve “General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action” ın kısaltması anlamına geliyor. Gabriela, aynı zamanda 18. yüzyılda İspanya’ya karşı savaşan ülkenin ilk kadın generallerinden olan Gabriela Silang‘a da göndermede bulunuyor. Gabriela, ülkenin en büyük kadın grubu olarak biliniyor. 2004 seçimlerinde 1 koltuk, 2007’de ve 2010’da da 2 koltuğa sahip.

Kampanyanın internet ayağında, internet kullanan gençlere ve ülke dışında yaşayan Filipinlilere ulaşmak adına kampanyaya özel bir site açıldı. Kampanya koordinatörü Cristina Palabay bu konuda şunu söyledi:

Web sitemizin olmasını pozitif bir şey olarak düşündük. İnternet kullanan alt sınıftaki gençlere ek olarak orta sınıftan da bazı kesimlere ulaşma imkanı bulacaktık. Web sitemiz sayesinde bu kullanıcılar, GWP hakkında daha çok bilgiye erişebilecekti.

Kampanya sırasında sitede çoğunlukla GWP hakkında çıkan negatif haberler başta olmak üzere, pek çok konuya karşı bilgilendirici basın bültenleri yer alıyordu. Site sayesinde kadınlar, organizasyondan yardım talebinde bulunabiliyordu. Parti üyeleri, başka sitelerde yer alan kara propaganda ve karalama haberlerine karşı partilerini savunmakla da yükümlüydü.

Sitenin kampanya sürecinde geç açılması ve yeterli fonun bulunmaması nedeniyle, sitede yeterli geliştirme ve reklam yapılamamış; bakım konusunda da sıkıntılar yaşanmıştı.

Sitede 600’den fazla sayfa yer alıyordu ve herhangi bir organizasyona link verilmiyordu. Linklerin büyük çoğunluğu site içerisine link veriyordu. YouTube’a yüklenen videolar da embed edilip yine site içerisine koyuluyordu.

Kampanyada yerel ünlülerden Angel Locsin yer aldı. Video bir dakikadan az bir süreye sahipti. TV reklamlarının maliyetli olması nedeniyle film sadece 3 gün boyunca TV’de yer aldı. Ancak film YouTube‘a yüklendiğinde daha büyük etki yaptı. Daha geniş kitlelere (alt sınıftan gençler ve orta sınıftan pek çok kişiye) -tahmin edeceğiniz üzere- bedava ulaşmış oldu.

Friendster, kampanyanın başlangıç periyodunda (Şubat 2007) açılan bir hesapla kullanılmaya başlandı. Bu sayede genç kadınlara ulaşılmış oldu. Burada amaç, Liza Maza’nın gençlerin ve öğrencilerin okul harçları gibi temel konularını önemsediğinin gösterilmesiydi.

SMS yoluyla da seçmenlere ulaşılmaya çalışıldı. Özel günlerde (ör. Mahalin Mo Ako Day [Beni Sev Günü]) mesajlar gönderildi. Mesaj gönderilen kişilere, aynı mesajı 5 arkadaşlarına iletmesi söylendi, parti üyeleri telefon rehberlerinde yer alan herkese mesaj attı (Bu haliyle spam olarak görünebilir). Mobil teknoloji, ülke dışında yer alan Filipinliler için de Nisan 2007’den itibaren kullanılmaya başlandı. Yurt dışında yer alan seçmenlerden de tanıdıklarına, akrabalarına mesaj atmaları söylendi. Ölçümün çok zor olduğu bu yöntemin, sosyal ağlardan daha çok işe yaradığını kampanya koordinatörü açıklıyordu. Çünkü 2008’de yapılan bir araştırmaya göre Filipinler dünyada bir günde en çok SMS atan ülke konumundaydı.

Sonuç Olarak?

Sonuç olarak, GWP mobil teknolojiden faydalandığı kadar internetten faydalanamadı ve interneti çok etkin kullanamadı. Bunun nedenleri arasında, nüfusun büyük çoğunluğunun internete erişiminin olmayışı ve sosyal medyanın ilk kez bir parti tarafından kullanılıyor oluşunu gösterebiliriz.

Kampanya web sitesinin geç yayına sürülmesi ve sadece kendi içinde bağlantı vermesi (internal linking) de bir diğer problemdi. Farklı kuruluş ve organizasyonlara link verilerek etkileşim daha sağlam ve etkin kullanılabilirdi. Filmin YouTube’a geç yüklenmesinin de zararını çeken GWP, sadece 3000 gösterim alabilmişti.

Görüldüğü üzere GWP sosyal medyayı iyi yönetemeyen ve zamanlama sıkıntısı yaşayan bir parti konumunda. WOMM etkisini yaratamamış ve kampanya için gerekli reklam harcamalarını da gerçekleştirememiş görünüyor. Sosyal medya yönetiminde sıkıntı yaşanmış olsa da, SMS yolu ile hedef kitleye ulaşılmış; bu araç sosyal medyaya göre daha etkili olmuş izlenimi veriyor.

1 Yorum

Muhabbete Katılın, Görüşünüzü Paylaşın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.